• Barnehagens bakgrunn

    04/03/2022

    edf40wrjww2utHPContent:FullText

    29 august 1978 var Vålen barnehage sin aller første dag i drift. Barnehagen hadde åpent to dager i uka, og holdt til i samfunnshuset på Vålen. I 1988 flyttet barnehagen inn i en ny bygning, som var en gammel lærerbolig.

    Da Vålen skolen ble nedlagt, overtok vi bygningsmassen, og pusset opp til to nye avdelinger. 1.august 2015 flyttet vi inn hit vi er nå.  

    Arbeidet med uteområdet vårt og flyttinga fra den gamle barnehagen, har foreldregruppa gjort på dugnad.