• Priser

  25/01/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText


   Vi følger Steinkjer kommune sine betalingssatser.

  Helplass: kr. 2 990,- pr. mnd

  Fra 1. august øker foreldrebetalingen til 3040 pr. mnd. for helplass. 

   
   For deltidsplasser betales det forholdsmessig ut fra størrelsen på plassen.
   
  Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 , deretter 50% moderasjon for øvrige barn .

   For heltidsplass er det 300 kr. i matpenger for barna.

  For matpengene får barna havregrøt til frokost, melk/drikke til frokosten, smøremåltid til lunsj (varmmat hver uke og innimellom ellers), og knekkebrød/brød + frukt til ettermiddagsmåltid.

  Kjøp av enkeltdag koster kr 200-